อนุทิน #17389

ระยะนี้มีงานที่จะต้องรีบดำเนินการหลายเรื่อง ทำให้ไม่มีเวลาในการทบทวนหรือตรวจสอบการทำงานที่ผ่านมาเท่าที่ควร แต่ก็ต้องพยายามบริหารเวลาสำหรับตัวเองในเรื่องของการพักผ่อนด้วย 

เขียน:

ความเห็น (0)