อนุทิน 17389 - นันทา

นันทา

ระยะนี้มีงานที่จะต้องรีบดำเนินการหลายเรื่อง ทำให้ไม่มีเวลาในการทบทวนหรือตรวจสอบการทำงานที่ผ่านมาเท่าที่ควร แต่ก็ต้องพยายามบริหารเวลาสำหรับตัวเองในเรื่องของการพักผ่อนด้วย 

เขียน 07 Aug 2008 @ 14:50 ()


ความเห็น (0)