อนุทิน #17387

กำลังจัดการโครงสร้างข้อมูลเว็บไซต์ม.อ. ภาคภาษาอังกฤษ บางเมนูไม่แน่ใจว่าต้องใช้คำว่าอะไร ก็ใส่เป็นภาษาไทยไว้ก่อน คงต้องรอให้ อ.บุญ ท่านจัดการแปลงเป็นภาษาอังกฤษให้

เขียน:

ความเห็น (0)