อนุทิน 17360 - หยั่งราก ฝากใบ

ความสุขยามเช้า.....คือการได้เสพ...ความคิดดี ๆ ที่สร้างสรรค์ จรรโลงใจ....   (^__^)

ความแตกต่างระหว่างมนุษย์และสัตว์อยู่ที่ว่า

มนุษย์มี จิตสำนึก (Conscientization)

และการกระทำของมนุษย์จะต้องสัมพันธ์กับจิตสำนึกของเขาเสมอ

มนุษย์รู้ตัวว่าตัวเองเป็นผู้สามารถที่เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมได้

                                                      Paulo  Freire

เขียน 07 Aug 2008 @ 07:06 () แก้ไข 07 Aug 2008 @ 07:09, ()


ความเห็น (0)