อนุทิน 17360 - หยั่งราก ฝากใบ

  ติดต่อ

ความสุขยามเช้า.....คือการได้เสพ...ความคิดดี ๆ ที่สร้างสรรค์ จรรโลงใจ....   (^__^)

ความแตกต่างระหว่างมนุษย์และสัตว์อยู่ที่ว่า

มนุษย์มี จิตสำนึก (Conscientization)

และการกระทำของมนุษย์จะต้องสัมพันธ์กับจิตสำนึกของเขาเสมอ

มนุษย์รู้ตัวว่าตัวเองเป็นผู้สามารถที่เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมได้

                                                      Paulo  Freire

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)