อนุทิน 17344 - เพื่อนร่วมทาง

  • ทีมงานสูงอายุ ปีนี้ มีแผนไป ลปรร. หน่วยงานสาธารณสุข ที่จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากในชมรมผู้สูงอายุ ประมาณ 8-9 กย.51
  • มีจังหวัดสตูล สงขลา นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี กระบี่ พังงา ระนอง ภูเก็ต
  • ตอนแรก คิดว่าจะไปหาดใหญ่
  • ต่อมาคนใต้ท้วง เปลี่ยนจากหาดใหญ่ได้ไหม
  • ก็คิดถึง ตรัง และนครศรีธรรมราช แต่ว่า นครฯ ไกลจากยะลาเยอะ ชาวยะลามาท่าจะลำบาก
  • กลับไปคิดถึงตรัง เด็กๆ ทั้งหลายบอกว่า เงียบ และเครื่องบินมีเที่ยวเดียว ประชุมเสร็จต้องกลับเลย เพราะว่า ระเบียบราชการไม่ให้ค้างต่อ ต้องหาทางกลับให้ได้ (อิอิ)
  • ฟาวไปอีก
  • ล่าสุด กระบี่ ค่ะ ... ตอนนี้ยังไม่ใครแย้ง คาดว่าจะได้ไปกระบี่แน่เลย
เขียน 06 Aug 2008 @ 20:32 ()


ความเห็น (0)