อนุทิน 17322 - BM.chaiwut

BM.chaiwut
  • อาจารย์ประเวสน์มาเยี่ยม...

วันก่อนมาถามคาถาธรรมบท บังเอิญปิดเครื่อง เปิดในหนังสือไม่เจอ จึงค้างท่านไว้... วันนี้ เปิดเครื่องอยู่ จึงค้นแล้วจดให้ท่านไป คาถาว่า...

  • โก นุ หาโส กิมานนฺโท    นิจฺจํ ปชฺชลิเต สติ
  • อนฺธกาเรน โอนทฺธา       ปทีปํ น คเวสถ
  • เมื่อโลกสันนิวาสยังลุกโพลงอยู่เป็นนิตย์ จะหัวเราะเพลิดเพลินอะไรกัน เธอทั้งหลายอันตัณหาอุปาทานท่วมทับแล้ว ไฉนจึงไม่แสวงหาซึ่งที่พึ่งเล่า !

 

เขียน 06 Aug 2008 @ 11:15 ()


ความเห็น (0)