อนุทิน 1732 - อ.อาลัม

  • เช้านี้ได้รับเอกสารประกอบการประชุมประกันคุณภาพซึ่งจะประชุมในวันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2551 นี้
  • และวันนี้จนท.งานประชุม กองกลาง ก็สามารถแจกจ่ายเอกสารประกอบการประชุมกรรมการบริหารให้กับ กรรมการได้ในเย็นวันนี้ ก็ยังดีที่สามารถแจกจ่ายล่วงหน้าก่อนประชุม ๕ วัน ยังต้องปรับปรุงอีกนิดหนึ่ง
เขียน 24 Apr 2008 @ 20:27 ()


ความเห็น (0)