อนุทิน 17318 - BM.chaiwut

BM.chaiwut
  • เขา   หรือข้ากล่าวอ้าง      เจ้าของ
  • พระ  ใช่มารหมายปอง      ของข้า
  • วิ      เคราะห์ว่าเลือดนอง  หรือไม่  น่าคิด
  • หาร  เพื่อชัยแกล้วกล้า      ที่แท้     มืดมัว
เขียน 06 Aug 2008 @ 09:45 ()


ความเห็น (0)