อนุทิน #17277

  ติดต่อ

ปัญหาที่พบบ่อยที่สุดของการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Paticipatory Action Research : PAR) ก็คือเรามักจะคิดว่าเราฉลาดและชุมชนที่เราลงไปทำงานด้วยนั้นด้อยกว่าหรือเรียกกันตรง ๆ ว่า “โง่” นั่นเอง


การคิดแบบนี้เป็นการคิดที่ขวางกั้นการทำงานแบบมีส่วนร่วมอย่างสิ้นเชิง
ปิดประตูในการร่วมกันทำอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
การคิดแบบนี้จึงทำให้ชุมชนหรือผู้ร่วมวิจัยเป็นเพียงคนรับใช้สมมติฐาน (Hypothesis) ซึ่งเดินตามระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) ที่เรากำหนดไว้แค่นั้นเอง

  เขียน:  

ความเห็น (0)