อนุทิน 17276 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

ก้าวแรกของการมีส่วนร่วมนั้นคือ การร่วมรู้ตนเอง ร่วมรู้ปัญหา ร่วมรู้ทุกข์ของตนเอง ไม่มีปัญหาใดที่ยิ่งใหญ่เท่ากับ “ปัญหาที่เราไม่รู้ปัญหาของตนเอง” ดังนั้น จุดมุ่งหมายหรือสิ่งที่มุ่งประสงค์แรกของวิจัยแบบมีส่วนร่วมนั้นก็คือ "การจัดการความรู้เพื่อให้เราร่วมรู้ปัญหาของเราเอง"

เขียน 05 Aug 2008 @ 21:05 ()


ความเห็น (0)