อนุทิน 17266 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

การทำสิ่งใด ๆ ที่เป็นไปเพื่อการให้ การเสียสละ ทำโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน สิ่งเหล่านั้นคือการปฏิบัติธรรม

การทำงานก็เป็นการปฏิบัติธรรมได้ หากเราทำเพื่อให้
ให้ผู้อื่นมีความสุข ทำงานเต็มที่ เต็มกำลัง เสียสละ
ส่วนเงินที่ได้มาจากทำงานนั้นเป็นเพียงผลตอบแทน
ตอบแทนเพื่อให้ชีวิตได้ดำรงอยู่
ตอบแทนเพื่อให้ชีวิตมีปัจจัย 4 ทำให้ร่างกายนี้ดำรงอยู่ได้เพื่อทำความดี

ทำงานไป ทุ่มเทไป เสียสละไป ลดความโลภไป บรรเทาความโกรธ ความขัดข้องหมองใจกับเพื่อนร่วมงานไป ไม่หลงในเกียรติยศ ชื่อเสียง ตำแหน่ง หัวขนต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้คือ "การปฏิบัติธรรม..."

  เขียน:  

ความเห็น (0)