อนุทิน 17262 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

  ติดต่อ

ไปเรียนขอคำปรึกษา รศ. สมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร ถึงระบบบัญชีของโครงการ Digital KM ท่านอาจารย์กรุณาให้คำแนะนำที่มีประโยชน์มาก สาขาบัญชีของคณะวิทยาการจัดการ ม.สงขลานครินทร์ ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพสูงแห่งหนึ่งในประเทศไทย

  เขียน:  

ความเห็น (0)