อนุทิน 1723 - วิสุทธิ บุญญะโสภิต

๒๔ เมษายน ๒๕๕๑

  • เช้าประชุมร่วมกับกรมอนามัย ในเรื่องการขับเคลื่อนงานอนามัยการเจริญพันธุ์ ซึ่งต้องบอกว่า ในเวทีที่หารือมีตัวแทนตามทฤษฎีสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขาครบ น่าชื่นใจ
  • ทุกคนจากเวทียืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่า งานอนามัยการเจริญพันธุ์ เป็นงานใหญ่และสำคัญ เกี่ยวข้องกับทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย แต่เข้าใจยาก ต้องเคลื่อนด้วยยุทธศาสตร์ที่ดี
  • ภาคบ่าย หารือเรื่องการจัดทำ bulletin วิชาการ เพื่อจัดการความรู้ และสร้างเครือข่ายในการสร้างสุขภาวะของคนไทย ได้ประเด็นที่น่าสนใจครบถ้วน
  • มานั่งทำงานต่อ คิดเรื่อง Forum งานวิชาการ เพื่อเป็นเวทีในการขับเคลื่อน HPP ทางหนึ่ง
  • เย็นลงไปร่วมงานศพของ อาจารย์และอดีตผู้บังคับบัญชาที่เคารพรัก ร่วมกับทีมงานของหน่วยงานครับผม
เขียน 24 Apr 2008 @ 17:48 ()


ความเห็น (0)