อนุทิน 17222 - บุณยกร

บุณยกร

เจริญธรรมสำนึกดีทุกคน
วันนี้คือวันแห่งความสุขในการงาน
คือวันที่เราต้องเพิ่มพูนบุญกุศลให้เจริญยิ่งๆขึ้น
ความสุขสงบจะเกิดขึ้นด้วยการทำงานที่เรามีความ

รู้สึกผิดชอบชั่วดีในการงานที่เราทำ

อย่าทำงานด้วยอำนาจของกิเลส-ตัณหา-อุปาทาน

 

เขียน 05 Aug 2008 @ 05:19 () แก้ไข 23 May 2009 @ 21:52, ()


ความเห็น (0)