อนุทิน 17222 - เตวิชโช

  ติดต่อ

เจริญธรรมสำนึกดีทุกคน
วันนี้คือวันแห่งความสุขในการงาน
คือวันที่เราต้องเพิ่มพูนบุญกุศลให้เจริญยิ่งๆขึ้น
ความสุขสงบจะเกิดขึ้นด้วยการทำงานที่เรามีความ

รู้สึกผิดชอบชั่วดีในการงานที่เราทำ

อย่าทำงานด้วยอำนาจของกิเลส-ตัณหา-อุปาทาน

 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)