อนุทิน 17219 - ปภังกร Happinesss

ถ้าปฏิบัติธรรมมาก นั่งสมาธิมาก เดินจงกลมมากแล้วเครียด ก็หยุดบ้าง พักบ้าง

มาภาวนาอยู่กับงานประจำ หน้าที่หลัก แม่บ้าน พ่อเรือน เป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดี เป็นลูกที่ดี เป็นสมาชิกของสังคมที่ดี ให้ชีวิตที่มีอยู่ไม่ยืนนานนักนี้ ทำความดี และเสียสละ

หรือถ้าต้องการที่จะภาวนา เดินจงกลม นั่งสมาธิ
ก็ทำได้ แต่ให้ทำเพื่อปล่อยเพื่อวาง

เขียน 05 Aug 2008 @ 00:53 ()


ความเห็น (0)