อนุทิน 172113


บุษยมาศ
เขียนเมื่อ

อนุทินที่ ๕๘๓๔

เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ กับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ โดย รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันนี้ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๔.๓๐ น. ทำให้เห็นถึงการบริหารจัดการ หากผู้นำใจกล้า มีวิสัยทัศน์ กล้าคิด กล้าเปลี่ยนแปลง กล้าแสดงความคิดเห็น กล้าสื่อสารกับบุคลากรในองค์กรให้เข้าใจถึงการปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัย กล้าที่จะหาเงินได้เอง น่าออกจากระบบราชการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ…สิ่งสำคัญ คือ สามารถเลี้ยงตัวเองได้ มีการตัดสินใจได้ด้วยมหาวิทยาลัยของตัวเอง แต่พึ่งพาเงินของส่วนราชการเพียง ๔๐ % ส่วนอีก ๖๐% มหาวิทยาลัยต้องเลี้ยงตัวเองให้ได้และให้เป็น…มหาวิทยาลัยที่จะออก ต้องมีดี มีจุดแข็งของตัวเองเท่านั้นที่จะออกนอกระบบได้…หัดเลี้ยงตัวเองให้ได้และให้เป็น…หากพบปัญหาในการบริหารจัดการ ขอให้เชื่อว่า ทุกปัญหามีทางออกเสมอ ขึ้นอยู่กับว่า “มีใจกล้าพอหรือไม่?” เมื่อออก ต้องจัดระบบบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยให้ได้คุณภาพ และตอบบุคลากรในมหาวิทยาลัยให้ได้

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี