อนุทิน 17173 - กวิน

กวิน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

021 : มหาวีระ - ศาสดาแห่งศาสนาเชน ตอนที่ 2 (จบ) @  198540 โดย  บัญชา ธนบุญสมบัติ

ศาสดามหาวีระบำเพ็ญทุกรกิริยาด้วยวิธีนิ่ง พอครบ 12 ปี (บางตำนานว่า 12 ปีครึ่ง) ก็บรรลุธรรมขั้นสูงสุดเรียกว่า เกวัล (keval) ตำราเชนระบุว่าขณะนั้นมหาวีระอยู่ในท่านั่งยองๆ คล้ายท่ารีดนมวัว การบรรลุเกวัลตามคติของศาสนาเชนเป็นการหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวง เป็นพระอรหันต์ เป็นสัพพัญญู เรียกว่า พระชินะ คือ ผู้ชนะ (กิเลสในใจทั้งปวง) โดยสิ้นเชิง

สรุปได้ว่า
การนิ่งเป็น ทุกรกิริยา แต่ถ้านิ่ง และไม่พูดกับใครได้เป็นเวลา 12 ปี ก็อาจจะบรรลุธรรมขั้นสูงสุดเรียกว่า เกวัล (keval) ที่สำคัญ คนที่ชอบ นิ่ง นี้จะเป็นคนที่นิยมนุ่งลมห่มฟ้าในที่สุด นะนั่น ชอบแบบนี้หรือ?

เขียน 04 Aug 2008 @ 17:04 () แก้ไข 04 Aug 2008 @ 17:05, ()


ความเห็น (0)