อนุทิน 171542


บุษยมาศ
เขียนเมื่อ

อนุทินที่ ๕๖๖๙

เหลือเวลาอีก ๑๔ เดือน…กับการรับราชการ…สอบถามกองคลัง กองนโยบายและแผน กองบริหารงานบุคคล และกองบริการการศึกษา…พี่บุษจะจัดระบบให้กับมหาวิทยาลัยด้วยการออกแบบใช้ความรู้ของตนเองที่มีประสบการณ์ในการทำงานรับราชการมา ช่วยสร้างแบบระบบข้อมูลทั้งมหาวิทยาลัยร่วมกับศูนย์ IT เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการตัดสินใจในเชิงบริหารอัตรากำลัง และระบบงบประมาณ รวมถึงภาระงานสอนของอาจารย์ และนักศึกษา จะเอาหรือไม่…ซึ่งทุกกองเห็นชอบให้พี่บุษจัดการเริ่มต้นเลย ด้วยอาศัยประสบการณ์ ความรู้ที่เป็นข้อมูลเชื่อมโยงต่อกับระบบ IT ในการสร้างเป็นโปรแกรมสำเร็จรูป ให้กับบุคลากรและผู้บริหารในการบริหารจัดการองค์กร…ต้นเดือนหน้า สิงหาคม ๒๕๖๔ คงได้เวลาเริ่มต้น…สิ่งนี้ที่ภาครัฐต้องการให้เกิดกับส่วนราชการ…ถือว่าเป็นการถอดความรู้ที่มีอยู่ในตัวคนลงสู่ระบบ IT ในเชิงของการบริหารจัดการ และสามารถเชื่อมโยงการบริหารจัดการในเชิงระบบ ด้วยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วนช่วยทำให้การทำงานเร็วขึ้น

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท