อนุทิน 17149 - กวิน

กวิน

จดหมายถึงยัยพิณ (ไตรลักษณ์) @  178159

สวัสดีครับพี่ nussa-udon คอมพิวเตอร์ แต่ก่อนมันไม่มี พอมันมีอยู่ (เพราะกิเลส/อาสวะ ทำให้มันมีอยู่) มันก็ตั้งอยู่ และพอตั้งอยู่/ใช้อยู่ นานๆเข้า มันก็ดับไป(เสีย) เพราะมันเป็นไปตามหลักไตรลักษณ์ นะครับ ตอนยังไม่มีคอมพิวเตอร์ ก็ไม่มีความทุกข์เรื่องคอมพิวเตอร์ แต่เพราะกิเลส ทำให้เราซื้อคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์จึงมีอยู่ และตั้งอยู่ เรามีความสุขใจเพราะได้ใช้คอมพิวเตอร์นี้ทำประโยชน์โภชน์ผล แต่พอตอนมันเสีย เราก็เสียใจ เกิดความทุกข์ ความอาลัย ถ้าเราซ่อมได้เราก็หายทุกข์ใจ แต่ถ้าซ่อมไม่ได้ ก็อาจจะต้องซื้อเครื่องใหม่ เกิด-ดับ เกิด-ดับ วงจรแห่งทุกข์ นี้เป็นวัฏฏะ นี่แค่คอมพิวเตอร์นะครับ ถ้าเป็นคน เช่น ลูก หลาน สามี ภรรยา พ่อแม่ พี่น้อง บุคคลเหล่านี้ถ้า เสีย(ชีวิต) คือ(หมอ)ซ่อมให้กลับมามีชีวิตดังเดิมไม่ได้ ก็เพราะเป็นไปตามหลักไตรลักษณ์ เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป เราจะโศกาลัย มากกว่าคอมพิวเตอร์ที่เสีย สักเท่าใดหนอ หากเราไม่คอยหมั่นพิจารณา ถึงหลักไตรลักษณ์ เราก็จะ (เศร้า)ตาย(เพราะความ)รัก ความโศกาลัย ความโศกาดูร นะครับพี่ ขอบคุณสำหรับภาพมุมกาแฟที่มีรูปต้นปลง ให้มองเพื่อปลง และปล่อยวางนะครับ :) 

เขียน 04 Aug 2008 @ 13:47 () แก้ไข 04 Aug 2008 @ 13:50, ()


ความเห็น (0)