อนุทิน 17130 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

ตกลงต้องฟอร์แมทและลงซอฟต์แวร์ให้ อ.จันใหม่ทั้งหมด เพราะ VAIO ท่านทำ recovery partition ไว้ขนาด 10GB ซึ่งเป็น 10% ของ HD เป็นการเปลืองพื้นที่อย่างยิ่ง

เขียน 03 Aug 2008 @ 23:52 ()


ความเห็น (0)