อนุทิน 17099 - สุขสันติ เสมอมา

ผมมีโอกาสออกไปตรวจเยี่ยมและประเมินโรงเรียน  สงสารการศึกษาของไทยมาก  เด็กไม่ค่อยมีความรู้เลย  ครูเราสอนมากจนเด็กไม่รู้จะรับความรู้เรื่องอะไร ไม่มีจุดเน้น นร.ก็ไม่เห็นความสำคัญของการเรียน  สื่อมีมากมายหลากหลายแต่ก็ไม่ได้สร้างองค์ความรู้  คะแนนสอบตกตำมาก   โกงการสอบ  ซึ่ง จะเป็นปัญหาต่อไปและรุนแรงขึ้น เพราะผู้เรียนขาดคุณธรรม  คุณเห็นด้วยไหม ครับ

 

เขียน 03 Aug 2008 @ 16:29 ()


ความเห็น (0)