อนุทิน 170974 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๕๖๒๐

เวลานั่งคุยกันกับปู่เร…เราจะคุยกันถูกคอ โดยเฉพาะเรื่องการวิเคราะห์การเมือง…สภาพเศรษฐกิจ…สังคม…ตลอดจนทุกเรื่องบนโลกนี้…อาจเป็นเพราะประสบการณ์ที่แต่ละคนมีมา สรุปแล้ว เราจะบอกว่า “ในทุก ๆ เรื่อง มีสองด้านเสมอ ขึ้นอยู่กับการที่คน ๆ นั้น นำไปใช้ และมุมมองของคนภายนอกที่มองและตัดสินว่าเป็นด้านใด“…ทุกด้านมีเหตุ และผลในตัวเอง…พวกเรามาถึงจุดนี้ เกิดจากกาลเวลา และประสบการณ์ที่ผ่าน และพบเจอมา

เรียนรู้…ด้วยตัวของพวกเราเองความเห็น (0)