อนุทิน 170963 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๕๖๑๙

เมื่อวานเย็น…ฉันได้นั่งคุยกับปู่จเร และบอกว่า “วันนี้…ได้ line บอกอาจารย์ภัคร (ลูกชาย) ไปว่า…ยุคนี้ ระวัง!!! หากผู้ปกครอง หรือเด็ก ๆ นักศึกษา ไปพูดว่า เกรดอยู่ที่ครู…ความรู้อยู่ที่เด็ก หนูจะตอบเขาว่าอย่างไร แม่บุษฝากให้คิด“…ปู่เรได้ฟัง นั่งยิ้ม คริ ๆ ๆ…เพราะปู่เรคิดแล้วว่า ย่าบุษต้องถามลูกชาย…ดูเหมือนการเรียนรู้บนความเป็นจริง เริ่มเตรียมตัวแล้วค่ะ คริ ๆ ๆ…การศึกษาจะปรับเปลี่ยนมากขึ้นค่ะ

เรียนรู้…ด้วยตัวของพวกเราเองความเห็น (0)