อนุทิน 170962 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๕๖๑๘

เช้านี้…ได้รับแอดเฟสทาง FB จากคุณครู ที่เคยสอนฉันมาตั้งแต่ชั้น ม.ศ.๑-๓ ท่านเป็นครูช่าง ปัจจุบันท่านอายุ ๘๐ ปี ท่านถามว่าฉันอีกเมื่อไรจะได้ไปเลี้ยงหลาน ๆ…ฉันตอบท่านไปว่า “ปีหน้า แล้วค่ะครู”…ท่านบอกว่าเวลาผ่านไปไวจัง…ใช่ค่ะครู ความรู้สึก และความทรงจำของฉัน เหมือนฉันยังเป็นเด็ก ๆ อยู่เลย

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)