อนุทิน 170961 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๕๖๑๗

วันนี้…ให้น้องเจ้าหน้าที่นำเงินที่เก็บสะสมไว้ภายในกองเก็บสะสมมานานร่วม ๑๗ ปี ประมาณเกือบ ๒ แสนบาท (เป็นงบประมาณส่วนกลางของกองบริหารงานบุคคล ที่ฉันได้มาทำหน้าที่ ณ ตำแหน่งนี้) ทำบุญให้กับตา และย่าของเจ้าหน้าที่ภายในกอง รายละ ๑,๕๐๐ บาท เนื่องจากโควิด ไม่สามารถไปร่วมงานกันได้ความเห็น (0)