อนุทิน 170956 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๕๖๑๖

วิชาชีวิตจริง…จะแตกต่างกับวิชาที่เรียนในห้องเรียน…วิชาชีวิตจริง ส่วนมากจะเน้นไปที่การแก้ปัญหา อุปสรรคของชีวิต

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)