อนุทิน 170955 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๕๖๑๕

ฝึกการพึ่งพาตนเองให้ได้ และให้เป็น กับการอยู่บนโลกใบนี้…เพราะหากทำได้ นั่นแสดงถึง ความรู้ ความสามารถของตัวเราเองที่ได้กระทำออกมา…มันน่าภูมิใจกว่ากันเยอะเลยที่สามารถพึ่งพาตนเองได้

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)