อนุทิน 170954 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๕๖๑๔

การฝึกบ่อย ๆ คือ การฝึกไม่คิดอคติต่อผู้อื่น การไม่นินทา กล่าวร้ายบุคคลอื่น การไม่อิจฉาในสิ่งที่คนอื่นได้กระทำดี ควรหันมาดูเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีต่อตัวเราเอง หัดชื่นชมหากคน ๆ นั้น เป็นคนดีจริง ๆ อย่ากระทำตัวเอาตนเองไปคิดเปรียบเทียบว่า ตนเองดีแล้ว…เกลาตัวเองให้เป็น…หัดใช้หลักธรรมเข้ามาในชีวิตประจำวันให้มาก ๆ

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)