อนุทิน #1708

(๑๑)...

อยากเขียนเล่าเรื่องผจญภัย.. ในวังเวียง..หาเวลาเขียนไม่ได้เลย... เป้าหมายการเกิดและมีลมหายใจ "อยู่"...พยายามทำกิจต่างๆ...ด้วยความตื่นรู้

เรามักเอาทฤษฎีมานำชีวิต...แต่เราลืมเอา "ธรรม"ชาติแห่งตัวเรานำชีวิตเรา... คนเรานั้นมักขาดการทำความรู้ในต่อตัวเองและภายใน แต่เราชอบและสนใจไปเรียนรู้เรื่องคนอื่น...เสมอ

 

 

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)