อนุทิน 17079 - หยั่งราก ฝากใบ

  ติดต่อ

อาหารเพื่อจิตวิญญาณยามเช้า...

 

Live as if you were to die tomorrow.

Learn as if you were to live forever.    

                                         Mahatma Gandhi -

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)