อนุทิน 17079 - หยั่งราก ฝากใบ

อาหารเพื่อจิตวิญญาณยามเช้า...

 

Live as if you were to die tomorrow.

Learn as if you were to live forever.    

                                         Mahatma Gandhi -

 

เขียน 03 Aug 2008 @ 08:05 ()


ความเห็น (0)