อนุทิน 17066 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

อืมม... bug or feature? .... Catalyst เวลามี syntax error โดยเฉพาะใน Template Toolkit มันจะไม่ฟ้องออกมา แต่จะพยายามแสดงผลให้ได้ ถ้าหนักหนาจริงๆ ถึงจะฟ้อง error แม้จะอยู่ใน development mode ก็ตาม ทำให้หา error ยากขึ้น

มันเป็นเช่นนี้เอง? ตั้ง development mode ไม่ถูก?

เขียน 02 Aug 2008 @ 22:40 ()


ความเห็น (0)