อนุทิน 17050 - นันทา

นันทา

วันนี้มีภารกิจที่จะต้องทำให้เสร็จหลายเรื่อง แต่มีบางเรื่องที่น้อง ๆ และเพื่อนร่วมงานได้ช่วยเหลือทำให้งานสำเร็จลงได้ด้วยดี

เขียน 02 Aug 2008 @ 15:31 ()


ความเห็น (0)