อนุทิน 170477 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๕๑๗๐

ชีวิตที่เรียบง่าย…เป็นชีวิตที่มีความสุขมากที่สุด…สุขเกิดขึ้นได้ ตราบที่ใจเราเกิดสุข มิต้องเอาชีวิตของเราไปเปรียบเทียบกับใคร ๆ

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)