อนุทิน 170473 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๕๑๖๖

บทเรียนสำหรับในวัยเรียน กับบทเรียนสำหรับชีวิตจริงนั้น มีความแตกต่างกัน

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)