อนุทิน 170461 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๕๑๖๓

เกิดมาเพื่อฝึก…ฝึกกาย และฝึกใจ ให้ดียิ่งขึ้น ฝึกมาก ๆ คือ ความเพียร ความหมั่นฝึก…เมื่อฝึกได้จะสังเกตว่าตนเองมีความแตกต่างจากเมื่อตอนเป็นเด็ก ๆ…นี่กระมัง เรียกว่า “บารมีธรรม”…ที่แต่ละคนต้องทำการฝึก และนำมาปฏิบัติให้เกิดกับตนเอง…สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น สามารถนำมาปรับใช้กับตนเองได้ในชีวิตประจำวัน และชีวิตของการทำงาน

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)