อนุทิน 170460 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๕๑๖๒

ทรัพย์ทางโลก - อริยทรัพย์ (บารมีธรรม) เมื่อเข้าใจและเรียนรู้ทั้งสองสิ่งนี้…จะทำให้เราเข้าใจมนุษย์มากยิ่งขึ้น

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)