อนุทิน 170459 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๕๑๖๑

บารมีธรรมที่ทุกคนสะสม…จึงทำให้มนุษย์แต่ละคนมีความแตกต่างกัน

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)