อนุทิน 170445 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๕๑๕๔

อาชีพหลัก ของผู้อำนวยการกอง คือ ประชุม + ตรวจผลงานของบุคลากร + แก้ไขปัญหาในการทำงาน…ยิ่งอายุมากขึ้น สายตาก็เริ่มแปรเปลี่ยน…วุฒิภาวะทางอารมณ์ก็ต้องยิ่งรักษาให้มากขึ้น

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)