อนุทิน 170443 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๕๑๕๓

หากครูสอนรับสอนพิเศษตอนเย็น แล้วเรียกเก็บเงินจากนักเรียนเป็นความผิดจรรยาบรรณหรือไม่?…เป็นค่ะ เป็นความผิดจรรยาบรรณในวิชาชีพของตนเอง ถ้าเรียกเก็บเงิน ยิ่งเป็นนักเรียนที่ตนเองได้สอนชั้นของตนเองด้วยแล้ว อันตรายค่ะ…แต่ถ้าไม่ได้เรียกเก็บเงิน คือ สอนให้ฟรี นี่ไม่ถือว่าผิดจรรยาบรรณค่ะ…ใครโดนบ้างแล้วคะ…บางทีไม่ค่อยคิดกันค่ะ

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)