อนุทิน 170437 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๕๑๔๘

ช่วงเดือนนี้…ย่าบุษให้พี่ฟ้าครามเรียนพิเศษในตอนเย็นกับย่าแจ้ว ซึ่งเคยเป็นครูสอนโรงเรียนโรจนวิทย์มาประมาณ ๔๔ ปี…ย่าแจ้วเกษียณแล้ว แต่ความรู้และประสบการณ์ในการสอนของย่าแจ้ว ยังใช้ได้อยู่…พี่ฟ้าครามมาเรียนวันละ ๒ ชม./วัน ย่าแจ้วบอกว่าพี่ฟ้าครามหัวไว ย่าแจ้วชอบ…ให้ทำอะไรนางก็ทำได้หมด…นี่ต่างหากที่ย่าบุษต้องการให้พี่ฟ้าครามได้ติดตัวของนางไปในตอนโตขึ้น ความรู้มากกว่าที่ติดตัวเธอ มิใช่เพียงแค่สอบได้เกรด ๔ และได้เลขตัวเดียว…เมื่อเสร็จจากเรียนพิเศษ กลับมาบ้านนางก็เรียนการพิมพ์สัมผัสบนแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์จากปู่เรเป็นผู้ที่สอนให้…นี่คือ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ที่นางจะได้ติดตัวของนางเองยามเมื่อโตขึ้น

เรียนรู้…ด้วยตัวของพวกเราเองความเห็น (0)