อนุทิน 170430 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๕๑๔๕

มรภ.พิบูลสงคราม…ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีเรียบร้อย ซึ่งแต่งตั้ง ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔…ซึ่งในการที่ท่านมาดำรงตำแหน่งรักษาการ ฯ ก่อนหน้านี้ ๕ เดือน ทีมผู้บริหารชุดนี้ให้เกียรติทั้ง ๕ กองหลักตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให้ผู้อำนวยการกองทุกกองเข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเกือบทุกสัปดาห์…เพราะทุกกองเป็นกองหลักในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ๔ M ตรงตามเรื่องของ การบริหารจัดการองค์กร…ขอขอบคุณที่ท่านให้ความสำคัญและเชื่อมั่นในการทำงานของข้าราชการสายสนับสนุนวิชาการค่ะ…เมื่อวานท่านอธิการบดีบอกว่า โดยเฉพาะกองบริหารงานบุคคล ซึ่งมีฉันเป็นผู้ดูแล…กล้าพูด กล้าชน และสามารถให้ข้อคิดเห็นตามหลักของการทำงานได้อย่างไม่กลัวสิ่งใด ๆ…สิ่งต่าง ๆ ที่ฉันได้ชี้แจง แนะนำเป็นเพราะข้าราชการรุ่นฉันเดินตามรอยของการบริหารบ้านเมืองเป็นหลัก…ยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน จึงได้ชี้แจงด้วยเหตุและผล…ซึ่งปัจจุบัน คือ หลักธรรมาภิบาล นั่นเอง

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (2)

ผู้ดูแล…กล้าพูด กล้าชน ยอดเยี่ยมค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ พี่แก้ว หน้าที่ที่เราต้องทำค่ะ