อนุทิน 170426 - มาลีพันธุ์ ภูมา โรงเรียนวัดพังสิงห์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

26 มกราคม 2564 นางมาลีพันธุ์ ภูมา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพังสิงห์ มอบเงินปัจจัยพื้นฐานพิเศษ กองทุนเสมอภาคทางการศึกษา จำนวน 14 ทุนๆละ 1,000 บาท

เขียน 16 Feb 2021 @ 00:29 ()


ความเห็น (0)