อนุทิน 170424 - มาลีพันธุ์ ภูมา โรงเรียนวัดพังสิงห์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

การติดตามผลการปฏิบัติงานในโรงเรียนวัดพังสิงห์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-19 จาก รพสต.บ้านพังสิงห์ นำโดย น.ส.ฉวีวรรณ แซ่ซี่ ผอ.รพสต.บ้านพังสิงห์

เขียน 16 Feb 2021 @ 00:22 ()


ความเห็น (0)