อนุทิน 170423 - มาลีพันธุ์ ภูมา โรงเรียนวัดพังสิงห์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

การเยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนวัดพังสิงห์ ภาคเรียนที่2/2563 เพื่อของบสนับสนุนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เขียน 16 Feb 2021 @ 00:18 ()


ความเห็น (0)