อนุทิน 170421 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๕๑๔๔

ระยะนี้…ซ่อมแซม ปรับปรุงพื้นที่บ้านเดิมได้เกือบสมบูรณ์…ปีหน้าค่อยว่ากันอีกที ตอนก่อนเกษียณ พอเกษียณก็คงใกล้สำเร็จ…แผนชีวิตที่นิสัยมีมาตั้งแต่เริ่มบรรจุเข้ารับราชการ ใกล้ความเป็นจริง…ดีต่อรุ่นลูก-หลาน

เรียนรู้…ด้วยตัวของพวกเราเองความเห็น (0)