อนุทิน 170408 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๕๑๓๙

พระพุทธเจ้า มีคำสอนเสมอว่า “ให้ดูที่ตัวเรา พิจารณาที่ตัวเรา…แต่บนโลกมนุษย์เท่าที่เห็น ชอบพิจารณาแต่คนอื่น มิใช่ตนเอง” น่าแปลก!!!…จริง ๆ แล้ว หากเห็นก็แค่เพียงเห็น สุดท้ายก็ได้แค่เห็น และอย่านำมาคิดตาม “ปล่อยวาง” ให้เป็น และให้ได้…

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)