อนุทิน 170406 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๕๑๓๗

เตรียมให้คนมาตัดต้นไม้ ด้านหน้าสวนสัก ประมาณ ๑ ไร่ เพื่อทำการปลูกผักกินได้ ยามเกษียณอายุราชการ…ใช้ชีวิตแบบพอเพียง ด้วยสองมือของเราเอง

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)