อนุทิน 170391 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๕๑๓๖

โลกมนุษย์…สอนให้มนุษย์เรียนรู้ “ความเป็นจริงของโลก และการใช้ชีวิตจริง”…แต่มนุษย์ชอบหลีกหนีความเป็นจริงกัน

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (2)

-สวัสดีครับอาจารย์-พรุ่งนี้กำหนดการนำเสนอเพื่อประเมินข้าราชการพลเรือนดีเด่น-ทราบว่าอาจารย์ก็ได้รับคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นด้วย-แอบตื่นเต้นกับเวลาที่คณะกรรมการกำหนดให้นำเสนอในห้วงเวลา 5 นาที ครับ

เขียนเมื่อ 

ส่งกำลังใจไปนะคะ คุณเพชร…