อนุทิน 170390 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๕๑๓๕

ขอบคุณวัน เวลา…ที่ทำให้ฉันรู้ว่า อะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต ทรัพย์สินเงินทอง ลาภยศ ชื่อเสียง สิ่งเหล่านี้ สุดท้าย คือ ความว่างเปล่า…คุณธรรมและความดีต่างหากที่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิต

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเองความเห็น (0)