อนุทิน 170364 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๕๑๒๕

นั่งฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของอาจารย์ภัคร ทางระบบ Zoom…ขอบคุณท่านอาจารย์ทุกท่านที่เป็นคณะกรรมการในการสอบครั้งนี้ ท่านให้ข้อคิดเห็นในการทำปริญญานิพนธ์ นิสิตปริญญาเอก…มากมาย มีประโยชน์ต่อหนูมาก ๆ เลยลูก นำข้อคิดเห็น และแนะนำมาปรับเพื่อให้วิทยานิพนธ์มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น…ไม่มีอะไรมากสำหรับตัวเรา นั่นคือ “ความเพียร และความอดทน” สุดท้ายหนูจะได้เป็นความภูมิใจ และคุณค่าของตัวหนูเองลูก

เรียนรู้…ด้วยตัวของพวกเราเองความเห็น (2)

ผ่านฉลุยค่ะ

เขียนเมื่อ 

ค่ะพี่แก้ว…ขั้นตอนต่อไป ปรับตามที่ผู้ทรงฯ แนะนำ และทำเรื่องจบค่ะพี่ ขั้นยาก คือ ขั้นตอนเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อจบค่ะ…ขอบคุณค่ะพี่แก้ว