อนุทิน 170362 - Wasawat Deemarn

เขียน … นอกเมือง

“…

ครม.อยากกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการโยกวันหยุดไป ๆ มา ๆ

คนสอนหนังสือที่ต้องสอนวันศุกร์ แทบไม่ได้สอน

หยุดโควิดไปก็เป็นเดือน เทอม ๒/๖๓ เหลืออยู่สัก ๒ เดือน

ครูเมาหัว ‘)…

…”

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

วันศุกร์แรกของเดือนที่ ๒

เขียน 05 Feb 2021 @ 09:12 ()


ความเห็น (0)